USA bom­ber – IS jub­ler

Faedrelandsvennen - - MENING -

USAS bom­bing av en sy­ris­ke fly­base 6. april er på tvers av folke­ret­ten og FNS sik­ker­hets­råd.

●● Be­grun­nel­sen er at den sy­ris­ke re­gje­rin­ga stod bak et gass­an­grep på uskyl­di­ge si­vi­le i den sy­ris­ke byen Khan Sheik­houn. Det

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.