Når pen­sjo­nis­ter blir bank­ra­ne­re

Faedrelandsvennen - - KULTUR - ROY SØBSTAD

KO­ME­DIE/KRIM «Go­ing In Sty­le»

USA 2016 9 år

Det er ikke ofte fil­mer om folk i 80-åre­ne ser­ve­rer like gode ar­gu­men­ter for å begå al­vor­li­ge lov­brudd som «Go­ing in Sty­le».

Et­ter et langt liv som tro­fas­te ar­beids­ta­ke­re og bank­kun­der, opp­le­ver tre gam­le ka­me­ra­ter at pen­sjo­nen de­res blir tatt fra dem med et penne­strøk. At gub­be­ne – som er eks­tra enk­le å heie på for­di de blir spilt av he­ders­men­ne­ne Mor­gan Fre­eman, Alan Ar­kin og Michael Cai­ne – be­stem­mer seg for å rane sin egen bank, vir­ker i grun­nen bare rett og ri­me­lig.

Fint lite i den­ne fil­men er eg­net til å over­ras­ke. Dels er den en va­ri­ant av den klas­sis­ke kuppfil­men, dels er den en va­ri­ant av den like klas­sis­ke «bud­dy»-ko­me­di­en og dels er den et god­mo­dig skrå­blikk på det å bli gam­mel. Og de tre tid­li­ge­re Os­car-vin­ner­ne i ho­ved­rol­le­ne gjør in­gen­ting de ikke har gjort utal­li­ge gan­ger før: Fre­eman (79) er han mil­de og klo­ke, Ar­kin (83) er han gri­ne­te og sar­kas­tis­ke, Cai­ne (84) er han skar­pe og vel­dig bri­tis­ke.

Men selv om «Go­ing in Sty­le» for­lø­per like for­ut­sig­bart som et be­søk hos beste­mor, skal det li­ke­vel godt gjø­res å ikke både hum­re og bli lite­grann varm om hjer­tet av den. Og den dei­lig ram­pe­te, nes­ten anar­kis­tis­ke un­der­to­nen fø­les selv­sagt helt på sin plass i dis­se ti­der.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.