50 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

11. APRIL 1967

● Pris­kri­gen på brød er nå i full gang i Kristiansand. På sitt møte lør­dag be­slut­tet Ba­ker­lau­get å set­te kneippri­sen ned til 90 øre, alt­så 10 øre un­der Damp­ba­ge­ri­ets pris. 90 øres-brø­det blir solg­te hos ba­ke­re og dag­lig­vare­for­ret­nin­ger ikke bare i selve byen, men også i Vennesla og Søg­ne. Til­bu­det fra Ba­ker­lau­get gjel­der fore­lø­pig i en uke. Damp­ba­ge­ri­ets svar på det­te er en re­duk­sjon av pri­sen på loff fra 1.38 kr. til 1.10 kr. Det­te ble be­slut­tet i løpt av søn­da­gen. Ba­ker­lau­get rea­ger­te umid­del­bart og be­slut­tet at de også vil sel­ge lof­fen for kr. 1.10, fore­lø­pig i en uke. – Det­te er en ren pris­krig mot Damp­ba­ge­ri­et, sier laugs­for­man­nen, ba­ker­mes­ter Hod­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.