Quizen

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

1. Hva er en fusta­sje?

2. Hva he­ter den svens­ke jour­na­lis­ten som de­bu­ter­te med do­ku­men­tar­ro­ma­nen ”Göm­da”, men som er mest kjent for sine kri­mi­nal­ro­ma­ner?

3. Hva het tvil­ling­bro­ren til Jacob i Det gam­le tes­ta­men­tet?

4. Hvil­ken bok ble gjen­nom­gått mi­nutt for mi­nutt i en 60 ti­mer lang di­rekte­sen­ding på NRK2 den førs­te hel­gen i ad­vent 2014?

5. Hva gjør man når man sub­tra­he­rer?

6. Hvil­ken ca­na­disk ar­tist slo igjen­nom med al­bu­met ”Jag­ged litt­le Pill”?

7. Hva er den sis­te bok­sta­ven i det gres­ke al­fa­be­tet?

8. Hvil­ken kjent for­fat­ter og san­ger skrev og il­lust­rer­te boka ”Hvor­dan for­stå og bru­ke en nord­mann, en bruks­an­vis­ning med feil­sø­kings­skje­ma”?

9. Hva er El­la Fitz­gerald kjent som?

10. I hvil­ken fik­tiv by bor Do­nald? Ande­by 10. jazz­san­ger­in­ne Ver­dens­be­rømt 9. Bør­ret­zen Odd 8. Omega 7. Mo­ri­set­te Ala­nis 6. fra Trek­ker 5. Salme­boka 4. Esau 3. Mark­lund Li­za 2. tøn­ne el­ler fat En 1.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.