Fakta

Faedrelandsvennen - - TEMA -

Port­land

Port­land er den størs­te byen i del­sta­ten Ore­gon, på vest­kys­ten i USA.

Det bor om­trent 600.000 men­nes­ker i byen (2010).

Byen er kjent for sine par­ker og grønt­om­rå­der, som innbyggerne også be­nyt­ter seg mye av.

Er i til­legg kjent for å være en åpen, hipp og kul­tu­rell by, og var tid­lig Lgbt-venn­lig. Å kom­me seg dit

Na­tur­lig­vis bil­li­ge­re i lav­se­son­gen enn i høy­se­song. Det går in­gen di­rekte­flyv­nin­ger fra Oslo Luft­havn, så det leg­ges ofte inn ett el­ler to stopp.

Rute­fly.

Ek­sem­pel: Fly­bil­let­ter i juni lig­ger på om­trent 5000 kro­ner pr. per­son. KLMS flyv­nin­ger lig­ger på 13–14 ti­mer med et stopp i Ams­ter­dam.

Rei­ser kan fås helt ned i 4000 kro­ner, da med leng­re reise­tid og fle­re stopp.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.