Til fjells.

Faedrelandsvennen - - TIRSDAG - KJETIL SAMUELSEN

«Alle» kjen­ner Ås­mund Åm­li Bands sla­ger om «påske­ra­l­ly på riks­veg num­mer ni». Ons­dag 12. april er det klart for Fædre­lands­ven­nens «Påske­ra­l­ly på RV9». Odd-inge Rønning Uleberg og un­der­teg­ne­de star­ter fra byen kl 12.00 og skal føl­ge påske­tra­fik­ken helt til Hov­den. Selv­føl­ge­lig mens vi stre­a­m­er hele tu­ren på fvn. no. Og vi leg­ger opp til fle­re stoppe­ste­der hvor vi hå­per å tref­fe deg! Vi har med mas­se Fvn-ef­fek­ter som sitte­un­der­lag, buf­fer, ter­mo­k­op­per og panne­bånd. Møt oss langs vei­en, hils til en venn og få noe av oss. I til­legg har vi plan­lagt fle­re in­ter­es­san­te og ar­ti­ge stopp langs vei­en. Se hele reise­ruta vår på fvn.no!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.