Fi­ket til bar­nas mob­ber – må i feng­sel

Faedrelandsvennen - - NYHETER - MAGNUS NØDLAND SKOGEDAL

●● 48-årin­gen må i feng­sel i 16 da­ger etter å ha lagt en 13-åring i bak­ken og fi­ket til ham. Hen­del­sen fant sted den

6. juni i fjor. Man­nens to barn kom hjem og for­tal­te at de had­de hav­net i bråk med den for­nær­me­de 13-årin­gen. For­nær­me­de skal ha kas­tet dat­te­ras hånd­kle på van­net, og tatt tak i søn­nen og kom­met med tru­en­de og ned­set­ten­de ut­sagn.

48-årin­gen tok med seg sine barn i bi­len og kjør­te ned til ste­det den for­nær­me­de 13-årin­gen be­fant seg, og hev­der selv at han var his­sig og redd da han kon­fron­ter­te ham, men at han ikke var fy­sisk med ham. Iføl­ge for­kla­rin­ge­ne til for­nær­me­de, et vit­ne og dom­fel­tes dat­ter skal 48-årin­gen ha tatt tak i 13-årin­gens over­ar­mer, lagt ham i bak­ken og fi­ket ham over kin­net med flat hånd. I dom­men fra Aust-ag­der ting­rett he­ter det at det er snakk om en kroppskren­kel­se «i det ned­re sjik­tet av be­stem­mel­sen», men at 48-årin­gen har som vok­sen opp­trådt skrem­men­de og vold­somt og ut­ført en kroppskren­kel­se mot en mindre­årig gutt. Man­nen må i feng­sel i 30 da­ger, 14 av dem be­tin­get.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.