Per­son fun­net død på Hå­nes

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

●● En per­son ble fun­net død i et bo­lig­om­rå­de på Hå­nes man­dag. Ved­kom­men­de ble fun­net uten­dørs, og mye ty­der på at per­sonen har lig­get ute len­ge, opp­ly­ser po­li­ti­et. Fore­lø­pig er det in­gen­ting som ty­der på at det har skjedd noe kri­mi­nelt. Per­sonen sen­des til Oslo i lø­pet av da­gen. Det er for­ven­tet at en iden­ti­fi­ka­sjon vil være klar noen da­ger etter påske.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.