Savne­de gut­ter over­nat­tet i den­ne snø­hu­len

Faedrelandsvennen - - NYHETER - CORNELIUS MUNKVIK

– De gjor­de alt rett, sier spei­der­le­der Ivar An­ton Nøtte­stad og korps­le­der Lud­vig San­de i Stav­an­ger røde kors hjelpe­korps.

Klok­ka 21.30 man­dag kveld ble Rover­nes be­red­skaps­grup­pe og Røde Kors vars­let om at to ten­årings­gut­ter fra Ål­gård var meldt sav­net. Pla­nen var at de to skul­le gå fra Børste­i­nen tu­rist­hyt­te til Sand­vatn tu­rist­hyt­te, en strek­ning på rundt 15 kilo­me­ter. Da de ikke møt­te på Sand­vatn, ble gut­te­ne meldt sav­net.

Klok­ka 06.30 tirs­dag mor­gen ble ten­årin­ge­ne fun­net i god be­hold. Da var de i ferd med å pak­ke etter en natt i en snø­hule.

– Den enes­te de kla­get på var at det bare had­de hatt med seg ett ligge­un­der­lag. Det had­de blitt vel in­timt i snø­hu­len, sier Lud­vig San­de som var den som fant gut­te­ne.

San­de, som er korps­le­der i Stav­an­ger Røde Kors hjelpe­korps, sier at gut­te­ne var i godt hu­mør.

– De var gla­de for å se oss. De reg­net nok med at de var meldt sav­net da tu­ren ikke had­de gått etter pla­nen. Væ­ret var fint da de la ut, men så skif­tet det. Det­te er oppe­gå­en­de ung­dom­mer. I ste­det for å kave vi­de­re har de stop­pet og brukt kref­te­ne på å gra­ve snø­hule. De har gjort alt rik­tig, sier korps­le­de­ren.

Gut­te­ne, som er 16 og 17 år gam­le, had­de fun­net en skavl å gra­ve seg inn i om lag 3 kilo­me­ter fra Sand­vatn.

I til­legg til Røde Kors del­tok fri­vil­li­ge fra Rover­nes be­red­skaps­grup­pe i lete­ak­sjo­nen.

FOTO: PRI­VAT

Da gut­te­ne ble usik­re på hvor­dan de skul­le ta seg ned et skar, valg­te de å over­nat­te her.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.