Kon­tei­ner­havn i Vi­ge

Faedrelandsvennen - - ME­NING - ANNE GRE­TE EI­KÅS LIL­LI­AN DRAN­GE

●● Ori­gi­nal­me­lo­di : «Blå­bær­tu­ren» av Alf Prøy­sen Det var en dei­lig som­mer­dag at Ag­len sa til Fur­re:

Nå drar vi ut til Grundet­jønn, og får oss råd­ført der

Så får vi med oss Stor­buk­ås, Ha­rald An­der­sen og Ug­land For det er nok å se på, det er man­ge spørs­mål her.

Og vi må ha med dy­na­mitt og den må være stor

For spren­ge Top­dals­fjor­den, det er ikke no for mor Og Ug­land ba med Salve­sen, den gam­le hav­nas mann Og les­te kart og lo av Top­dal­fjor­dens sal­te vann Så fløy de over sjø­en i en glad og vil­ter flokk,

Og Hans Ot­to sto på vann­ski da han rop­te: det er jam­men nok!»

Så spreng­te de i Top­dals­fjord en kjempe­di­ger slet­te

Og tors­ken høyt i luf­ta spratt så langt de kun­ne se

Så sat­te de seg ende ned, og spis­te seg så met­te

For brød og fisk er hel­lig mat, og Jør­gen vet jo det

Nå blir det stor con­tai­ner­havn med mas­se lys og støy

Men hva gjør det for folk på Søm? -det blir jo bare gøy

Og så skål­te de i høye glass: ka­nal­by, ro og fred

For mam­mons ven­ners smil­te fint og bredt som bare det Men Hans Ot­to som var siste­mann, gikk ikke stil­le nok han kjør­te på en dy­na­mitt, og fikk seg så et sjokk

Det var en dei­lig som­mer­dag på Hå­nes og i Ro­na

Og al­le satt i bå­te­ne på rek­ke og på rad!

Den nye in­ter­na­sjo­na­le havn har stren­ge reg­ler Og følge­båt må være med på tu­ren nå i dag

Så ven­tet de, så lek­te de, men så ble al­le lei

Så ser de Sjø­kurs kom­me, hø­rer Stei­nar ro­per: hei ! Vel­kom­men al­le sam­men ja vel­kom­men her om bord Vel­kom­men barn og unge, vel­kom­men far og mor

Til al­le som har båt, men er for små å kjø­re sjøl,

Og al­ler sist kom Hans Otto­mann og seil­te på ei fjøl.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.