FAK­TA

Faedrelandsvennen - - KULTUR -

Alex Grieg (21)

● Er en ar­tist og låt­skri­ver fra Oslo.

● Bodd i Kris­tian­sand de sis­te fem åre­ne.

● Er i slekt med Ed­vard Grieg.

● Er åpen om dia­gno­sen tourettes syndrom.

● Har tid­li­ge­re gitt ut sin­ge­le­ne «Par­ty Girl» og «Swe­etest Girl».

● 5. mai slipper han sin tred­je sin­gel, «Stan­ding in the light», som er skre­vet i sam­ar­beid med Dion Isaiah og pro­du­sert av Isak Nygaard.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.