El-syk­kel blir til­latt på skau­tu­ren

Faedrelandsvennen - - MOTOR -

●● El­syk­kel side­stil­les nå med van­lig syk­kel og kan bru­kes i skog og mark over hele lan­det, mel­der Norsk El­bil­for­ening.

– Med det­te åp­ner vi for at enda fle­re kan kom­me seg ut i na­tu­ren. Det­te vil være po­si­tivt for folke­helsen, sier kli­ma- og miljø­mi­nis­ter Vi­dar Hel­ge­sen i en presse­mel­ding fra de­par­te­men­tet. Det­te er klart etter at re­gje­rin­gen har end­ret for­skrif­ten som har re­gu­lert det­te.

ARKIVFOTO

Kjell To­re Om­land og and­re el-syk­lis­ter kan gle­de seg over at det blir lov å syk­le i skog og mark.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.