Sko­das elek­tris­ke fram­tids­bil

Faedrelandsvennen - - MOTOR -

●● Sko­da har tid­li­ge­re vist eks­te­ri­ør­foto av sin hele­lek­tris­ke kon­sept­bil som skal de­bu­te­re på bil­ut­stil­lin­gen i Shang­hai. Nå vi­ser de også frem­tids­de­sig­net inni bi­len. – Med Vi­sion E gir vi et inn­blikk i frem­ti­den for våre frem­ti­di­ge mo­del­ler med elek­trisk drift. I til­legg til lad­ba­re hy­bri­der, vil Sko­da lan­se­re fem hele­lek­tris­ke bi­ler i for­skjel­li­ge seg­men­ter in­nen 2025, sier kom­mu­ni­u­ka­sjons­sjef Jan Erik Haugen i Sko­da Nor­ge.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.