50 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

12. APRIL 1967

●● En 38 år gam­mel pri­vat­de­tek­tiv er satt un­der til­ta­le og møt­te i Oslo by­rett tirs­dag an­kla­get for å ha vist for stor iver for å skaf­fe be­vis i en skils­misse­sak. Det gjaldt å gri­pe en utro ekte­mann in flag­ran­ti midt på nat­ten i en lei­lig­het i Oslo. I føl­ge til­ta­len skal de­tek­ti­ven ha dund­ret på dø­ra og ropt at han n kom fra brann­ve­se­net. Da dø­ra ble, åp­net styr­tet de­tek­ti­ven, den for­småd­de hus­tru, de­tek­ti­vens hus­tru og en tred­je frue som upar­tisk vit­ne inn i lei­lig­he­ten sam­ti­dig som m den utro ekte­man­nen tok fluk­ten ut bak­vei­en iført py­ja­mas. Den­ne ring­ng­te imid­ler­tid po­li­ti­et og an­meld­te e sa­ken med en gang. Det var den for­småds­måd­de hus­tru som krev­de at de kom seg inn i lei­lig­he­ten.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.