25 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

12. APRIL 1992

●● For­eld­re, klasse­ka­me­ra­ter og læ­re­re kas­tet seg rundt hal­sen på hver­and­re i stu­dio 2 på Ma­ri­en­lyst da Sti­na Has­sel, Sil­je Ca­thri­ne Sy­vert­sen og Trond Hall­vard Frøys­nes send­te Ting­sa­ker sk sko­le fra Lil­le­sand til fi­na­len i spørre­le­ken «5 PÅ!» For førs­te gang har en sko­le fra Sør­lan­det kom­met til fi­na­len i den po­pu­læ­re spørre­le­ken for f fem­te­klas­sin­ger. Mer enn tre hund­re sk sko­ler fra hele lan­det har del­tatt i kon­kur kur­ran­sen som tok til i be­gyn­nel­sen av ok­tob ok­to­ber. Etter å ha blitt bes­te sko­le i AustAg­der, har Ting­sa­ker vun­net kvart­fi­na­len før de sl slo ut Husa­bø sko­le fra Ro­ga­land og Har­ran sk sko­le fra Nord-trøn­de­lag i semi­fi­na­len.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.