10 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

12. APRIL 2007

●● Kap­tein So­ny på «Scan Fjell» sy­nes ikke det er noe flaut at han gikk rett på kjempe­hol­men uten­for Man­dal. Nå ven­ter bot. Men om grunn­stø­tin­gen ikke ke var flau, så var den «pis­se ir­ri­te­ren­de», sy­nes dans­ken. Laste­ski­pet «Scan Fjell» fra Hans i Dan­mark dund­ret på Havne­hol­men men i inn­lø­pet til Gis­mer­øya ved 02-ti­den nattatt til i går. De for­søk­te en stund å kom­me seg løs ved egen ma­skin men uten å lyk­kes. Der­med med måt­te det slepe­bå­ter til før ski­pet var løs. Den dans­ke kap­tei­nen kan ven­te seg bot for­di han mang­ler far­leds­be­vis. Et slikt er nød­ven­dig for å føre et skip av den­ne stør­rel­sen langs kys­ten uten los. Og los var det alt­så ikke om bord.

FÆDRE­LANDS­VEN­NEN 12. APRIL 2007

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.