Gud­mund Foss­heim er 80

Faedrelandsvennen - - NÆRT - NTB

●● In­ge­ni­ør Gud­mund Foss­heim, Drake­vei­en 10, 4624 Kris­tian­sand S fyl­ler 80 år 13. april.

Foss­heim er født i Nord­fjord. Etter endt ut­dan­nel­se ble han til­knyt­tet Akers Verft i Oslo, som in­ge­ni­ør og læ­rer ved be­drifts­sko­len. Han var der­et­ter drifts­le­der ved Gerh. Vold­nes Skips­byg­ge­ri i Fos­na­våg, før han kom til Kris­tian­sands Mek. Verk­sted som di­si­plin­le­der for skips­ut­rust­nings­grup­pen. Foss­heim har vært en­gi­neer­ing ma­na­ger for mo­du­ler til Phil­lips og Stat­oil og sek­sjons­le­der i stål­di­si­pli­nen. Se­ne­re var han an­satt i et kon­su­lent­fir­ma med an­svar for skips­pro­sjek­ter og olje­mo­du­ler i Sør-nor­ge. Han har også hatt an­svar for ser­ti­fi­se­ring av kra­ner for skip og off­shore. Ju­bi­lan­ten har hatt til­lits­verv for NITO.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.