FAK­TA

Faedrelandsvennen - - SPORT -

Sør Are­na

● Bygge­år: 2007

● Sør Are­na be­står av to ho­ved­de­ler; ca 14.000 kvm kon­tor­area­ler som ei­es av eks­ter­ne in­ves­to­rer (pri­mært Ras­mus­sen­grup­pen AS), og en «sports­del».

● «Sports­de­len» be­står av det som må til i et mo­der­ne sta­dion for å av­vik­le kam­per på øvers­te nivå samt be­tje­ning av spon­so­rer; dvs bane, tri­bu­ner, gar­de­ro­ber, la­ger. Kris­tian­sand Kom­mu­ne ei­er nå den­ne de­len 100%

● I no­vem­ber 2013 ble Start Sta­dion slått kon­kurs med et bo på 156 mil­lio­ner kro­ner. Kris­tian­sand kom­mu­ne over­tok gress­mat­ta, tri­bu­nen og gar­de­ro­be­ne for 44 mil­lio­ner kro­ner.

● Sam­let bygge­kost for hele sta­dion ble cir­ka 500 mil­lio­ner kro­ner, hvor­av «sports­de­len» kos­tet over 200 mil­lio­ner.

● Det er an­slått at Spare­ban­ken Sør har tapt 200 mil­lio­ner på byg­gin­gen av sta­dion.

● Ernst Rav­naas og Erik So­lér er an­slått å ha tapt noen ti­talls mil­lio­ner to­talt. So­lér fikk se­ne­re skatte­fra­drag på ta­pet på litt over fire mil­lio­ner, etter å ha vun­net mot Skatt Sør i ret­ten.

● 14.448 til­skue­re i åp­nings­kam­pen mot Viking 15. april 2007 er fort­satt til­skuer­re­kord på Sør Are­na.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.