skjer­me bar­na

Met­te Gun­der­sen, gruppe­le­der for AP i Kris­tian­sand by­sty­re

Faedrelandsvennen - - PÅSKEEKSTRA -

Den kvin­nen

Jeg er den kvin­nen som sjok­kert står og ser på den sin­te og skri­ken­de men­neske­meng­den, og som for­sø­ker å roe ned ge­myt­te­ne. Når det ikke vir­ker, så gjør jeg mitt bes­te for å skjer­me bar­na som er til­ste­de, slik at de skal få slip­pe å se på det fæle jeg skjøn­ner vil skje.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.