For­bry­ter gikk fri

Stein Rei­nert­sen, bis­kop i Ag­der og Tele­mark

Faedrelandsvennen - - PÅSKEEKSTRA -

Ba­rab­bas

Jeg får lyst til å sva­re sånn: Den svens­ke for­fat­te­ren, Pär La­ger­kvist har skre­vet en fan­tas­tisk bok som he­ter «Ba­rab­bas» – en ro­man om for­bry­te­ren som gikk fri i ste­det for Je­sus som ble dømt og drept. Også jeg går fri på grunn av at Je­sus døde for meg. På den må­ten lik­ner jeg Ba­rab­bas.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.