Gruppe­pres­set

på Kil­den Bir­git Ama­lie Nils­sen, tea­ter­sjef

Faedrelandsvennen - - PÅSKEEKSTRA -

To­mas? let­test å Den ka­rak­te­ren jeg sy­nes det er trod­de ikke re­la­te­re til, er tvi­le­ren To­mas. Han stått opp fra de på his­to­rie­ne om at Je­sus had­de in­tens pe­rio­de døde, før han selv fikk se det. I en å sto­le på med mye gruppe­press, valg­te han meg om sine egne er­fa­rin­ger. Han min­ner

– 12 ed­svor­ne» jury­med­lem num­mer 8 i «Jury­en nå. Jeg som spil­les hos oss på Kil­den ak­ku­rat To­mas al­ler kan ikke si at jeg lig­ner på ver­ken re­spek­te­rer jury­med­lem num­mer 8, men jeg dem.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.