Kjen­ner ham ikke igjen

Aud Sun­de Smemo, sokne­prest i Kris­tian­sand dom­kir­ke

Faedrelandsvennen - - PÅSKEEKSTRA -

Di­sip­pe­len Kle­opas

Kle­opas var han som, sam­men med en an­nen di­sip­pel, gikk til Emmaus mens de snak­ket om tro og tvil og alt de ikke for­stod. Min hver­dag som prest hand­ler ofte om å gå en vei sam­men med men­nes­ker som stre­ver med tro og tvil og alt som er vans­ke­lig å for­stå. Og det hand­ler om å sto­le på at Je­sus går ved si­den av oss, selv om vi ikke all­tid kjen­ner ham igjen. Ofte er det jeg som er med­vand­rer for en an­nen. Av og til er det jeg som tren­ger at noen vand­rer sam­men med meg.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.