Det­te skjer på fvn.no i dag

Faedrelandsvennen - - TIRSDAG -

Fot­ball­run­den

● Kam­pe­ne i 1. di­vi­sjon i går, gikk etter at pa­pir­avi­sen had­de gått i tryk­ken. Sjekk hvor­dan det gikk med de lo­ka­le la­ge­ne. Og hvem blir med på sør­lands­la­get?

Fa­mi­lie­pro­ble­mer i dia­gram­mer

Rune Zahl-ol­sen kan lese ut­ford­rin­ge­ne par og fa­mi­li­er har ved å stu­de­re gra­fer og dia­gram­mer. Les på fvn.no i dag hvor­dan pro­ble­mer vi­su­ali­se­res.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.