Rd­det bror og kjæle­dyr

Faedrelandsvennen - - NYHETER - JAN­NE BIRGITTE PRESTVOLD

Uten tan­ke på egen sik­ker­het, løp Tho­mas Re­né Hom­støl (13) tre gan­ger inn i det bren­nen­de hu­set, og red­det ut bro­ren og seks kjæle­dyr.

– Han var utro­lig flink, vi er så let­tet over at det har gått bra, sier mor Ne­na Ny­gård til Fædrelandsvennen.

NRK Sør­lan­det var først ute med his­to­ri­en om den snar­rå­di­ge 13-årin­gen.

Det var på for­mid­da­gen påske­af­ten at det tok til å bren­ne. Tho­mas Re­né var ale­ne hjem­me sam­men med sin 17 år gam­le bror, Kim Eric, som er psy­kisk ut­vik­lings­hem­met, Tre gan­ger løp 13-årin­gen inn igjen i det bren­nen­de hu­set. Etter først å ha fått ut store­bror, måt­te han inn igjen for å hen­te dy­re­ne; tre kat­ter og tre hun­der.

13-årin­gen fikk brann­ska­der på føt­te­ne da han løp bar­beint inn og ut av det bren­nen­de hu­set. Hu­set var over­tent da brann­ve­se­net kom fram til ei­en­dom­men og sto ikke til å red­de.

FOTO: JAN ANDRÉ HOM­STØL

Tho­mas Re­né Hom­støl med den ene hun­den som han red­det fra bran­nen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.