FAKTA

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Ak­ti­vi­tet i kir­ken

● An­tall del­ta­ke­re på guds­tje­nes­ter i Den nors­ke kir­ke på søn­da­ger og hel­lig­da­ger har gått ned i pe­rio­den 2006-2016.

● I hele Kris­tian­sand sank an­tall be­sø­ken­de fra 117.793 del­ta­ke­re til 108.924 del­ta­ke­re i den­ne pe­rio­den.

● I sam­me pe­rio­de gikk an­tall døp­te ned fra 677 til 551.

● Hæge­bo­stad er den kom­mu­nen i Ag­der der flest går til guds­tje­nes­te i Den nors­ke kir­ke. Ven­ne­sla er den kom­mu­nen der fær­rest opp­sø­ker Den nors­ke kir­ke

FOTO: KJETIL REITE

I til­legg til Den nors­ke kir­ke, er det to and­re me­nig­he­ter som har guds­tje­nes­te søn­dag for­mid­dag på Flekkerøy. Sol­frid Bak­ke og Inge­borg Holm­bak­ken går i bede­hus­for­sam­lin­gen som mø­tes på Flekkerøy bede­hus.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.