FAKTA

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Båt­flykt­nin­ger til Euro­pa

● Det er re­gist­rert 32 352 flykt­nin­ger som har kom­met til Euro­pa med båt så langt i 2017.

● Ita­lia får klart flest flykt­nin­ger, og har mot­tatt 26 615 av dis­se. Hel­las har fått 4 252, mens and­re kom­mer til Spa­nia.

● I hele 2016 kom det 355 361 båt­flykt­nin­ger flykt­nin­ger til Euro­pa. Den størs­te grup­pen kom fra Sy­ria med 21,6 %, og and­re stør­re grup­per var fra Af­gha­ni­stan og Ni­ge­ria. KILDE: FNS HØYKOMMISSÆR FOR FLYKT­NIN­GER. UNHCR.ORG

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.