Solg­te 1077 li­ter i mi­nut­tet

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Da Vin­mono­po­let for førs­te gang holdt åpent på påske­af­ten, lå sal­get langt over en or­di­nær lør­dag. To­talt ble det solgt 323.000 li­ter drikke­va­rer.

Vin­mono­po­let økte om­set­nings­vo­lu­met med nær 30 pro­sent sam­men­lig­net med en nor­mal lør­dag, skri­ver Da­gens Næ­rings- liv. I lø­pet av de fem ti­me­ne po­let holdt åpent lør­dag, kjøp­te nord­menn med seg 323.000 li­ter drikke­va­rer. Det til­sva­rer 64.000 li­ter i ti­men – el­ler 1077 li­ter i mi­nut­tet. Kom­mu­ni­ka­sjons­di­rek­tør Halvor Bing Lorent­zen sier at Vin­mono­po­let sel­ger opp mot 250.000 li­ter drikke­va­rer på en van­lig lør­dag. Han sier også at sal­get sam­let sett for de sis­te to uke­ne ikke er langt over nor­ma­len.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.