Pa­le­stinsk sulte­streik

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Over 1000 pa­le­sti­ne­re i is­ra­elsk fan­gen­skap har inn­le­det sulte­streik på opp­ford­ring fra Mar­wan Bar­ghou­ti, som selv so­ner fem livs­tids­dom­mer i Is­rael.

Det er ikke uvan­lig at pa­le­sti­ne­re i is­ra­elsk fan­gen­skap sulte­strei­ker, men sjel­den i så stor ska­la som nå. At ak­sjo­nen skjer på opp­for- dring fra en le­der som Mar­wan Bar­ghou­ti, gir den også eks­tra tyng­de. Iføl­ge is­ra­els­ke feng­sels­myn­dig­he­ter har 700 pa­le­sti­ne­re inn­le­det sulte­streik, mens en tals­mann for pa­le­stins­ke selv­styre­myn­dig­he­ter opp­ly­ser at rundt 1300 pa­le­stins­ke fan­ger sulte­strei­ker. Den pa­le­stins­ke fange­klub­ben, som er en in­ter­esse­or­ga­ni­sa­sjon for fan­ger og de­res på­rø­ren­de, hev­der at rundt 1500 fan­ger sulte­strei­ker.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.