Nei til økte par­ke­rings­av­gif­ter

Faedrelandsvennen - - MENING -

Det må ha vært et sjokk for man­ge po­li­ti­ke­re og kun­der når Kvad­ra­tur­for­enin­gens le­der går ut of­fent­lig og an­be­fa­ler økt par­ke­ring­av­gifts­tid i Kvadraturen.

●● For bare få år si­den job­bet vi for kor­te­re av­gift tid. Det­te kan for­kla­res med at Kvad­ra­tur­for­enin­gen i dag sty­res av gård/sen­ter­ei­ere, og ikke bu­tikk­dri­ve­re/ei­ere. Ei­ere av by­går­der/ sen­te­re er også ofte også ei­ere av par­ke­rings­an­legg, og da blir plut­se­lig agen­da­en noe an­ner­le­des.

Selv­sagt øns­ker vi som dri­ver og ei­er bu­tik­ker ikke økt par­ke­rings­av­gifts­tid i Kvadraturen. Det er in­gen kamp om plas­se­ne kl 17

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.