Pluss og mi­nus

Faedrelandsvennen - - MENING - KARI JAMNE HELDAL

Det er i grun­nen greit å bo på Lund. Sen­tralt og mye av det man be­hø­ver er like rundt hjør­net. Sånn om­trent..

●● Vi har fått kafé!

Bare det, at den lig­ger langt nedi bak­ken for oss med ru­la­tor og von­de kne!

Og for kake og kaf­fi må man ha gryn og da tar man like­godt bus­sen til byn for vår mini­bank på top­pen ble plut­se­lig tatt ned!

Godt at vi har både tippe­kiosk, prix og shell og fler som snilt gir oss eks­tra igjen om vi ber......

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.