MINIKRYSS

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

Da­gens opp­ga­ve: VANNRETT

1. Un­der­grunns­bane

4. Sig­nal

6. Trau

7. Drikk

8. An­tikk

9. Uro

10. Dres­sert

12. Gren­se LODDRETT

1. Feil

2. Tall­ord

3. Tit­tel

4. Nød

5. Flokk

11. Gni­ing Løs­ning for­ri­ge: VANNRETT

1. Strøm

4. Kål

6. Nu

7. ET

8. Dr

9. NO

10. Vis

12. Lan­de LODDRETT

1. San­dal

2. Rå

3. Me­to­de

4. Kurv

5. Lens

11. In

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.