DØDSFALL

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

Bert­ha Lia, Bir­ke­nes syke­hjem, døde 9. april. Bi­set­tes frå Gjøv­dal kyr­kje fre­dag 21. april.

Sver­re Kurt Flakk, His­øy, døde

9. april. Bi­set­tes fra His­øy kir­ke fre­dag 21. april.

As­borg To­mine Voje Johansen, His­øy, døde 8. april. Be­gra­ves fra His­øy kir­ke tors­dag

20. april.

Wil­fred Bjar­ne He­en, Fro­land al­ders –og syke­hjem døde 9. april. Bi­set­tes fra Bjor­bekk kir­ke fre­dag 21. april.

Knut Raa­bu, Nes­heim, døde 8. april. Be­gra­ves fra Aust­re Mo­land kir­ke tors­dag 20. april.

Kari Mel­hu­us, døde 10. april. Trom­øy bo­kol­lek­tiv. Sere­mo­ni­en vil fin­ne sted i still­het.

Eva Øren, Ri­sør, døde 8. april. Be­gra­vel­se i Ri­sør Grav­ka­pell ons­dag 19. april.

Kåre Nil­sen, Man­dal syke­hjem, døde 10. april, 80 år gam­mel. Be­gra­ves fra Man­dal Ka­pell ons­dag 19. april.

Odd Ose­stad, Lin­des­nes om­sorgs­sen­ter/sven­ne­vik, døde

11. april. Be­gra­ves fra Span­ger­eid kir­ke ons­dag 19. april.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.