50 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

18. APRIL 1967

●● To mann ble drept da et stort am­mu­ni­sjons­la­ger eks­plo­der­te ved Si­ra-kvi­na an­leg­get klok­ka seks i dag mor­ges. Ulyk­ken skjed­de i et tverr­slag til stor­tun­ne­len i Grub­be­lia, ca 4 km. i luft­lin­je øst for Ton­stad kirke­bygd hvor åtte mann opp­holdt seg. To ble fun­net døde uten­for tun­ne­len, mens fem ble in­ne­sper­ret av sto­re stein­mas­ser. Røyk­dyk­ke­re og red­nings­mann­ska­per kom til ulyk­ke­ste­det ved 9.30-ti­den og treng­te inn i tun­ne­len og brak­te ut de ska­de­de. Det er uklart hvor hardt ska­det de øv­ri­ge fem er. Hvor man­ge kilo dy­na­mitt som var lag­ret i tun­ne­len er ikke helt på det rene, men det må dreie seg om et gans­ke stort la­ger. La­ger­byg­nin­gen ved tverr­sla­get ble blåst over­ende.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.