25 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

18. APRIL 1992

●● Om noen få år er det kan­skje bare 18 kom­mu­ner igjen i Ag­der-fyl­ke­ne, 10 i Vest-ag­der og 8 i Aust-ag­der. Inn­lands­kom­mu­ne­ne vil bli slått sam­men til vid­strak­te stor­kom­mu­ner hvis Stor­tin­get ved­tar for­sla­get som Chris­ti­an­sen-ut­val­get leg­ger fram i mai. In­gen kom­mu­ner bør ha mind­re enn 5000 inn­byg­ge­re, me­ner ut­val­get. Se­tes­dal, fra Hornnes til Hov­den, kan da bli Ag­ders mest vid­strak­te kom­mu­ne og dek­ke halve Aust-ag­der. Og «ind­re byg­der» i Vest-ag­der kan bli «ind­re bygd». I dag har de to Ag­der-fyl­ke­ne beg­ge 15 kom­mu­ner. Tal­let for Aust-ag­der gikk ned fra 19 til 15 da Aren­dal ble stor­kom­mu­ne fra nytt­år.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.