«Nye Vind­bjart» tap­te i se­rie­åp­nin­gen

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: HERMAN FOLVIK herman.folvik@fvn.no -

Vind­bjart tap­te se­son­gens førs­te kamp 2–1 borte mot Nar­do.

– Det var en dår­lig kamp fra vår side spille­mes­sig. Vi fikk ikke flyt og ryt­me i spil­let vårt. Det er et lag vi de­fi­ni­tivt kun­ne slått, sier Stei­nar Skeie, Vind­bjart-tre­ner.

Han var skuf­fet over la­gets pre­sta­sjo­ner i årets førs­te se­rie­kamp.

– Vi har noen sjan­ser, men vi er ikke dyk­ti­ge nok i bok­sen, sier Vind­bjart-tre­ne­ren.

Jo­nas Rong­land Lind­gård av­gjor­de kam­pen med sin 2–1-sco­ring i det 67. mi­nutt på Nisse­kol­len kunst­gras.

SYVERTSEN UTLIGNET

Nar­do tok le­del­sen på eget gress al­le­re­de etter to mi­nut­ters spill, da Chris­tof­fer En­gan sat­te bal­len i mål bak Ni­co­lai Larsen Berg. 1–0 til trøn­der­ne var også stil­lin­gen halv­spilt.

KAMPFAKTA Nar­do-vind­bjart 2-1 (1-0)

● Vind­bjarts lag (4–3–3): Ni­co­lai Larsen Berg - Je­sper Min­ge Jan­sen, Da­ni­el Johansen, Ni­co­lai Aas (Pe­der Karl­sen, inn 74.), Adam Py­tel - Hans Ro­bin Enok­sen, Mat­hias Enge­bret­sen, Pre­ben Skeie - Kris­tof­fer Syvertsen (Kawsu Da­bai, inn 79.), Øy­vind Gaus­dal, Emil Grønn Pe­der­sen (Tor Ar­ve Dvergs­dal, inn 28.).

– Det er et lag som er far­lig på død­bal­ler og det sco­rer de på mot oss. De får et lett­kjøpt mål etter halv­an­net mi­nutt. Det bør vi kun­ne unn­gå. Det and­re må­let kom­mer etter et dumt fri­spark, sier Skeie.

Vind­bjart utlignet ved drible­fan­ten Kris­tof­fer Syvertsen etter 52 mi­nut­ter da han sat­te bal­len i det lengs­te hjør­net, men kun et kvar­ter se­ne­re av­gjor­de alt­så Nar­do kam­pen.

I fjor ble Nar­do num­mer syv i sin av­de­ling, og ber­get plas­sen med kun ett po­eng.

KUN TRE STAR­TET I FJOR

Fra la­get som tap­te 3–2 mot Strøms­god­set 2 i førs­te se­rie­run­de i fjor, var det kun Pre­ben Skeie, Øy­vind Gaus­dal og Je­sper Min­ge Jan­sen som star­tet kam­pen man­dag. Mål­sco­rer Syvertsen kom inn­på i fjor.

– Det skal sam­spil­les og det kom­mer til å bli bed­re og bed­re, men vi stil­ler høy­ere krav enn det vi pres­ter­te i dag. Vi må lære av det vi gjor­de feil i den­ne kam­pen og prø­ve å kom­me ster­ke­re til­ba­ke til nes­te kamp, sier Skeie.

Vind­bjart spil­ler årets førs­te hjemme­kamp mot By­åsen til søn­dag. By­åsen på sin side, tap­te sin førs­te kamp 2–1 mot Vi­dar.

FOTO: NI­CO­LAI GAUSTAD OL­SEN

Vind­bjart-tre­ner Stei­nar Skeie var skuf­fet etter tap i se­rie­pre­mie­ren mot Nar­do.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.