– Chelse­as gull­sjan­se er fifty-fifty

Faedrelandsvennen - - SPORT - NTB

Se­rie­le­der Chelsea har Tot­ten­ham i ryg­gen etter å ha tapt to av sine fire sis­te kam­per. Ma­na­ger An­to­nio Con­te inn­røm­mer at Pre­mi­er League-ra­cet er vid­åpent.

Chelsea top­per ta­bel­len fire po­eng foran by­ri­val Tot­ten­ham med seks kam­per igjen, men det går mot en nerve­pir­ren­de slutt­spurt.

Søn­dag tap­te Con­tes lag 0-2 for Man­ches­ter Uni­ted etter en be­gre­de­lig opp­tre­den på Old Trafford. Ut­ford­rer Tot­ten­ham er deri­mot i gnist­ren­de form. De lilje­hvi­te står med sju stra­ke sei­rer og bøt­ter inn med mål om da­gen.

Chelsea har igjen liga­kam­per mot Sout­hamp­ton (h), Ever­ton (b), Midd­les­brough (h), West Bromwich (b), Wat­ford (h) og Sun­der­land (h).

– Vi må ten­ke at vi har seks fi­na­ler igjen å spil­le. Liga­en er åpen, og vi har 50 pro­sents sjan­se til å vin­ne den. Det må vi for­stå. Hvis vi til slutt en­der på ta­bell­top­pen ved se­song­slutt, har vi for­tjent det. Kla­rer vi ikke det, er det et an­net lag som for­tje­ner det, sa Con­te etter søn­da­gens tap.

Ita­lie­ne­ren po­eng­te­rer at Chelsea må kom­me over påske­skuf­fel­sen på Old Trafford. Til hel­gen skal blå­trøy­ene møte nett­opp Tot­ten­ham til semi­fi­na­le i Fa-cu­pen på Wem­bley.

Selv om form­kur­ven ikke er den beste om da­gen, un­der­stre­ker Con­te at Chelsea fort­satt er i en sterk po­si­sjon.

– Vi må fort­set­te å være en­tu­si­as­tis­ke og spil­le de sis­te kam­pe­ne med li­den­skap og vil­je til å kjem­pe. Vi må være stol­te om vi kla­rer å vin­ne liga­en.

– Press er nor­malt. Jeg fore­trek­ker å kjem­pe om tit­te­len og ha press enn ikke å ha noe å kjem­pe for. Vi er hel­di­ge som har det­te pres­set, sier Con­te.

FOTO: REUTERS/NTB SCANPIX

Chelse­as ma­na­ger An­to­nio Con­te sier la­get har 50 pro­sent sjan­se til å bli se­rie­mes­ter i Eng­land. 7

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.