Ba­le mis­ter Bay­ern-kam­pen

Faedrelandsvennen - - SPORT - NTB

●● Re­al Mad­rid må greie seg uten Ga­reth Ba­le jak­ten på en semi­fi­nale­plass når Bay­ern Mün­chen kom­mer på be­søk i mes­ter­liga­en i kveld. Det er også usik­kert om wali­se­ren blir klar til hel­gens El Clá­si­co mot Bar­ce­lo­na.

Ba­le på­dro seg en an­kel­ska­de un­der Reals 2-1-sei­er borte mot Bay­ern i den førs­te kvart­fi­nale­kam­pen. Tid­li­ge­re i se­son­gen var han ute i tre må­ne­der etter en an­kel­ope­ra­sjon.

– Ga­reth job­bet vel­dig hardt for å kom­me til­ba­ke etter ska­den. Nå har han en li­ten ska­vank som hind­rer ham fra å kom­me helt i form. Jeg hå­per det ikke er noe som tar tid og at han er til­ba­ke om noen få da­ger. Han er ikke klar til Bay­ern-kam­pen, sa Re­al Mad­rid­t­re­ner Ziné­di­ne Zi­da­ne i går.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.