FAKTA

Faedrelandsvennen - - SPORT -

Tips for tre­ning i so­la

● Tenk over om du skal opp­hol­de deg len­ge i so­la når du går ut dø­ra. De fles­te sol­for­bren­nin­ger skjer i for­bin­del­se med sports­ak­ti­vi­te­ter, hage­ar­beid og kafé­be­søk.

● Vær raus med sol­kre­men. En en­kel re­gel er hånd­full til hele krop­pen.

● Bruk minst fak­tor 15.

● Be­skytt deg mot so­la med sol­bril­ler, caps og lett tre­nings­tøy.

● So­la er ster­kest når den står høy­est på him­me­len. Legg gjer­ne inn pau­ser fra so­la. Varm skyg­ge er også dei­lig.

● Det fin­nes egen sol­krem for sports­ak­ti­vi­te­ter. Få råd og tips på apo­te­ket. KILDE: KREFT­FOR­ENIN­GEN

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.