Det fine med at pås­ka er over,

Faedrelandsvennen - - TIRSDAG - MARGRETHE SAGA

er at det vir­ke­lig er vår. Skul­le man tro da, men så tar man en titt ut av vin­du­et 2. påske­dag og ser snø­en lave ned. La oss håpe snø­væ­ret er kort­va­rig. For nå leng­ter jeg etter vår og som­mer, med var­me da­ger og var­me net­ter. Jeg leng­ter etter farge­rike bloms­ter­bed og holme­tu­rer, gril­ling og ute­pils. Mens jeg ven­ter på det­te, skal jeg sør­ge for å så mer enn nok bloms­ter­frø i vin­dus­kar­men i stua til at bloms­ter­kas­sa på ter­ras­sen blir akku­rat så farge­rik som jeg ser for meg når fa­ren for natte­frost en­de­lig for­svin­ner. Slik det ser ut nå må jeg ven­te et par uker til på akku­rat det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.