Fle­re hund­re gri­ser døde i brann

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

●● Fle­re hund­re gri­ser døde i en fjøs­brann på Fe­nes uten­for Bodø natt til tirs­dag. En drifts­byg­ning på 800 kvad­rat­me­ter ble to­tal­skadd. Po­li­ti­et fryk­tet først at alle gri­se­ne i fjø­set, an­slags­vis mel­lom 500 og 600, had­de mis­tet li­vet. Men i lø­pet av noen ti­mer ble nær 300 red­det ut. – Da vi kom til ste­det, vel­tet svart røyk ut. Vi re­gist­rer­te in­gen dyre­ly­der fra fjø­set, så vi fryk­tet det ver­ste, sa ope­ra­sjons­le­der Ivar Bo Nils­son i Sal­ten-po­li­ti­et.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.