FØDSELSDAG

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

61 år

Grethe Ja­kob­sen og Åse Løvs­land, Kris­tian­sand. Gra­tu­le­rer så mye med da­gen til to fan­tas­tisk flot­te da­mer. Åse, 16. april og Mor, 17. april. Dere ly­ser opp li­vet, takk for all kjær­lig­het og glede dere gir. Glad i dere! Burs­dags­hil­sen fra Ca­thri­ne

5 år

Oda Kirke­land, Kris­tian­sand. Hur­ra! I dag, 19.april, fyl­ler ver­dens bes­te store­søs­ter, min Oda Kirke­land, 5 år. Jeg gle­der meg til å fei­re deg! Man­ge burs­dags­klem­mer fra Ju­lie.

50 år

Bea­te Kris­ti­ne Skar­bø, Kris­tian­sand. Gra­tu­le­rer så mye med 50års da­gen som var 13.april kjæ­re snil­le, spre­ke, vak­re, om­sorgs­ful­le, mor­som­me Mam­ma! Du er god som gull og vi er så glad i deg! Man­ge klem­mer fra de fire jen­te­ne dine; L,L,S,S

5 år

Ailo Skog, Song­da­len. Gra­tu­le­rer så mye med 5-års­da­gen din Ailo! Hå­per du får en fin dag med man­ge fine ga­ver. Vi er alle vel­dig glad i deg! Hil­sen fa­mi­li­en.

50 år

Imi Vegge. Det er nes­ten ikke til å tro . Den flot­te og en­ga­sjer­te kona mi fyl­ler 50 år.nå med ny jobb i sel­ska­pet Nye vei­er som får gle­den av hen­nes dyk­tig­het og en­ga­sje­ment. Mas­se hil­se­ner fra man­nen.

5 år

Nata­lie Hal­vor­sen, Kris­tian­sand. Vår kjæ­re gode Nata­lie fyl­ler hele 5 år! Du ly­ser opp hver­da­gen! Vi els­ker deg! Stor klem fra hele fa­mi­li­en!

40 år

Kris­tin Hans­son, Kris­tian­sand. Hipp hur­ra for ver­dens bes­te søs­ter, ku­les­te tan­te, svi­ger­in­ne og dat­ter! Du er et fyr­ver­ke­ri som ly­ser opp i al­les hver­dag! Spre­ke­re 40 åring skal du lete len­ge etter! Øns­ker deg det bes­te for da­gen!

5 år

Mathea Dah­le Pe­ter­sen, Song­da­len. Vår kjæ­re Mathea i Tromsø ble 5 år 16. april. For­sin­ka burs­dags­klem­mer fra Ma­ri, tan­te og on­kel i Gjer­stad, olde­mor på Nodeland, besta og beste­far i Fins­land. Vi er vel­dig glad i deg.

37 år

Le­ne Chris­tof­fer­sen, Kris­tian­sand. Vi vil sen­de en hil­sen til vår snil­le tan­te som har burs­dag idag. gra­tu­le­rer med da­gen. Klem fra Elias og Ce­line.

2 år

Ce­line Chris­tof­fer­sen Bak­ken, Kris­tian­sand. Gra­tu­le­rer til vår lil­le sol­strå­le som ble 2 år på tirs­dag 18.april. Vi gle­der oss til å fei­re deg med hele fa­mi­li­en på lør­dag. Kjempe­gla­de i deg! Klem­mer fra Elias, mam­ma og pap­pa.

11 år

Amanda Rev­heimFoss, Kris­tian­sand. Amanda Rev­heimFoss blir 11 år 19. april! Gra­tu­le­rer med da­gen din! Du er fan­tas­tisk blid, god, om­sorgs­full, hjelp­som, spor­ty og flink. Og vi er uen­de­lig stolt av deg! Klem fra pap­pa, mam­ma og Fa­bi­an.

2 år

Lil­ly Sku­land La­land. HippHIPP-HUR­RA for Lil­ly Sku­land La­land som ble 2 år 10. april! Vi er su­per du­per glad i deg! Bamse­klem fra mam­ma og pap­pa.

10 år

Ju­lia Tuong Vi Vu, Kris­tian­sand. Søn­dag 16.april fyl­ler Ju­lia 10 år. Gra­tu­le­rer med da­gen, kjæ­re gode Ju­lia. Du er god og snill, og vi er kjem­pe glad i deg. Klem fra pap­pa, mam­ma, store­søs­ter Ca­mil­la, store­bror Tho­mas, tan­te Nhung.

2 år

Thea Ma­rie Lan­ge­nes Bue. Vi vil gra­tu­le­re vår skjøn­ne lil­le rampe­jen­te med 2 års da­gen. Vi fei­ret da­gen din på Hov­den i pås­ka og gle­der oss til ny fei­ring på lør­dag. Vi er gla­de i deg, klem­mer fra Pap­pa & Mam­ma og store­bror.

7 år

The­odor Elg­vin, Kris­tian­sand. Frid­tjof, mor­mor og mor­far gra­tu­le­rer deg så mye med 7års­da­gen på etter­skudd. Vi hå­per du had­de en flott burs­dag i Mala­ga!! Og her i Kris­tian­sand gle­der vi oss alle, pluss noen hø­ner, til du kom­mer!!

1 år

Ton­je Om­land, Kris­tian­sand. Vår vid­un­de­li­ge lil­le sol­strå­le Ton­je fyl­ler ett år 15 april. H un er all­tid BLID og GOD ! Mas­se gra­tu­la­sjo­ner og klem­mer fra Mor og Bes­ten,far­far og on­kel An­ders ,Es­pen og Morten

6 år

Bea He­le­ne , Ev­je og Horn­nes. Vi vil gra­tu­le­re Bea He­le­ne så mye med 6-års­da­gen som var 13. april 2017. Du er nå en stor og flott jen­te som gle­der seg til å be­gyn­ne på sko­len. Beste­mor Be­rit og Beste­far Rei­dar er glad i deg.

6 år

Mat­heo Sel­seng, Kris­tian­sand. Fa­mi­lie &ven­ner ro­per et høyt hur­ra for ver­dens bes­te Mat­heo! En­de­lig er du 6 år og snart skole­gutt,vi gle­der oss sam­men med deg! Drøsse­vis av klem­mer fra Stel­la, Fe­lix, San­der, mam­ma & pap­pa.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.