Lil­le­sand og Ven­ne­sla med størst pris­vekst

Faedrelandsvennen - - NYHETER - RICHARD NODELAND

Lil­le­sand og Ven­ne­sla top­per hver sin lis­te over kom­mu­ne­ne med høy­est pris­vekst i Eien­dom Nor­ges kvar­tals­vise fyl­kes­bo­lig­pris­sta­ti­stikk for hen­holds­vis Aust-og Vest-ag­der.

I aust steg bo­lig­pri­se­ne med 3,1 pro­sent i Lil­le­sand i årets tre førs­te må­ne­der, etter­fulgt av Grim­stad og Aren­dal med hen­holds- vis 2,3 og 2,0 pro­sent pris­øk­ning.

I vest steg bo­lig­pri­se­ne med 3,0 pro­sent i Ven­ne­sla i sam­me pe­rio­de, etter­fulgt av Man­dal, Søg­ne og Kris­tian­sand med hen­holds­vis 2,4 pro­sent, 2,1 pro­sent og 1,7 pro­sent vekst.

An­tall solg­te bo­li­ger i førs­te kvar­tal i Vest-ag­der er det nest høy­es­te de sis­te ti åre­ne. I årets tre førs­te må­ne­der ble det solgt 700 bo­li­ger, mot 731 i sam­me pe­rio­de i 2015.

I Aust-ag­der ble det solgt fle­re bo­li­ger både de tre førs­te må­ne­de­ne i 2015 (331) og 2012 (314), enn tre førs­te må­ne­de­ne i 2017 (273).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.