På jakt et­te

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

De le­ter et­ter sitt førs­te kjøp­te bo­sted. Men så langt har and­re bydd over.

– Det går hett for seg. På et sted som vi bød, kom det noen med bud på 260.000 kro­ner over takst. Et an­net sted 150.000 kro­ner. Da gjel­der det å hol­de ho­det kaldt og la være å føl­ge et­ter, me­ner Erik Kle­ve­land (24).

Han står sam­men med kjæ­res­ten Ma­lin Me­land (21) i en tre roms lei­lig­het i St. Olav­svei på Lund der det er vis­ning. Sam­men med hans søs­ter, Ina, skal de tre kjø­pe lei­lig­het mens de stu­de­rer på UIA like ved.

I bo­lig­pro­spek­tet for den­ne lei­lig­he­ten står det klart og ty­de­lig at her må kjø­pe­ren på­reg­ne oppus­sing. Bygge­året er 1956.

For­ri­ge ei­er var en kvin­ne som

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.