Er lei­lig­het for førs­te gang

Faedrelandsvennen - - NYHETER - JARLE R. MARTINSEN

had­de bodd her helt si­den 1962. Og bort­sett fra kjøk­ke­net er det lite som er mo­der­ni­sert.

Spe­si­elt ba­det får de tre til å ryn­ke på nesa.

– Det var vel­dig smått, sier Ina. Pris­an­tyd­nin­gen på den 83 kvad­rat­me­ter sto­re lei­lig­he­ten er på 1,89 mil­lio­ner kro­ner. I til­legg er det fel­les­gjeld på 119.000 kro­ner. Erik an­slår at det må pus­ses opp for 150.000-200.000 kro­ner på top­pen.

Ei­en­doms­meg­ler Tri­ne Mjå­land fra Sørme­g­le­ren gjør det hun kan for å snak­ke po­si­tivt om lei­lig­he­ten og om­rå­det rundt. Og dess­uten at det er etter­mid­dags­sol på ter­ras­sen.

Men hun er enig i at ba­det er smått.

– Det var slik ba­de­ne tid­li­ge­re ble la­get. Men det er jo bare å ta ut bade­ka­ret, sier hun.

Trio­en av in­ter­es­ser­te kjø­pe­re vet ikke et­ter tit­ten om de vil by på lei­lig­he­ten, det må de dis­ku­te­re. Men det er den fem­te lei­lig­he­ten de har sett på i om­rå­det rundt UIA på to må­ne­der og de vil gjer­ne kjø­pe snart.

– Nå bor vi alle tre på hver vårt bo­sted. Det er bort­kas­te­de pen­ger vi i ste­det kan bru­ke til å kjø­pe for, sier de.

FOTO: JARLE R. MARTINSEN

Kjæ­reste­pa­ret Erik Kle­ve­land og Ma­lin Me­land kik­ker i alle kri­ker og kro­ker for å vur­de­re om de vil leg­ge inn bud.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.