Ble kas­tet av buss, knus­te vin­du

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

●● Tirs­dag etter­mid­dag la­get tre ung­dom­mer i 15-16-års­al­de­ren bråk på bus­sen ved Ro­na og ble kas­tet av. De svar­te med å knu­se et vin­du.

Utpå kvel­den had­de po­li­ti­et navn­git­te mis­tenk­te. I går opp­lys­te po­li­ti­et at gut­te­ne vil bli inn­kalt til av­hør og få mu­lig­het til al­ter­na­tiv straffe­re­ak­sjon og tver­retat­lig opp­føl­ging i kjerne­grup­pe. Po­li­ti­et har kjenn­skap til trio­en fra før. Det er al­le­re­de etab­lert kjerne­grup­pe rundt dem. Det­te er et opp­legg for kri­mi­nel­le mindre­åri­ge der po­li­ti, kom­mu­ne og sko­le del­tar.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.