Er­do­gan mø­ter Trump i mai

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Tyr­kias pre­si­dent Re­cep Tayy­ip Er­do­gan skal i mai møte pre­si­dent Do­nald Trump, opp­ly­ser den tyr­kis­ke uten­riks­mi­nis­te­ren Mev­lut Ca­vuso­glu.

Den ek­sak­te da­to­en er ikke be­stemt, men mø­tet vil skje før Nato-topp­mø­tet i Brussel 25. mai, sier Ca­vuso­glu ons­dag. Både Trump og Er­do­gan skal del­ta på topp­mø­tet, men den tyr­kis­ke uten­riks­mi­nis­te­ren vil­le ikke spe­si­fi­se­re om de to skal mø­tes på side­lin­jen av topp­mø­tet el­ler ved en an­nen an­led­ning. Trump var raskt ute med å rin­ge til Er­do­gan og gra­tu­le­re ham med sei­e­ren et­ter folke­av­stem­nin­gen søn­dag. Der ble det en knapp sei­er for å end­re grunn­lo­ven for å gi pre­si­den­ten mer makt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.