Hem­me­lig vis­ning av ny Le­af

Faedrelandsvennen - - MOTOR - TOR MJAALAND

●● Elek­tris­ke Nis­san Le­af har vært en stor Nor­ges-suksess si­den den ble lan­sert i 2012. Nå er det snart klart for ge­ne­ra­sjon to, og i dis­se da­ger på­går en hem­me­lig vis­ning av nye Nis­san Le­af. Iføl­ge nett­ste­det mo­tor.no har noen få, ut­valg­te sam­ar­beids­part­ne­re i Euro­pa reist til Ja­pan for å se bi­len for førs­te gang. Ut­se­en­det skal være be­ty­de­lig mer ele­gant enn på da­gens mo­dell, og den vil få et bat­te­ri på 60 kwh. Det er det sam­me som i Opel Am­pe­ra-e, som har Euro­pa-pre­miere på nors­ke vei­er i dis­se da­ger. Det be­tyr økt rekke­vid- de, kan­skje opp mot 500 kilo­me­ter.

FOTO: TOR MJAALAND

Salgs­sjef Thor Ha­rald Foss (t.h.) og merke­an­svar­lig Bjar­te Øie ved Sør­lan­dets Bil­sen­ter kan snart se frem til å til­by nye Nis­san Le­af.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.