Co2-ut­slip­pet re­kord­lavt i mars

Faedrelandsvennen - - MOTOR - KILDE: OFV

●● Co2-ut­sliop­pet på nye nors­ke per­son­bi­ler hol­der seg fort­satt lavt. Tak­ket være høyt salg av el­bi­ler og lad­ba­re hy­bri­der, men også for­di nye ben­sin-og die­sel­mo­to­rer er langt mer miljø­venn­li­ge enn tid­li­ge­re. Gjen­nom­snitt­lig Co2-ut­slipp for alle første­gangs­re­gist­rer­te nye per­son­bi­ler i mars var 85 g/km, 3 g/km la­ve­re enn i mars 2016. I mars ble gjen­nom­snitt­lig Co2-ut­slipp for nye per­son­bi­ler med ben­sin­mo­tor 99 g/km, mens det for die­sel­drev­ne per­son­bi­ler ble 126 g/km. Gjen­nom­snitt­lig Co2-ut­slipp for vare­bi­ler klas­se 2 re­gist­rert i mars ble 153 g/km, 3 g/km la­ve­re enn i mars 2016. Gjen­nom­snitt­lig Co2-ut­slipp hit­til i år er 150 g/km, 3 g/km la­ve­re enn i sam­me pe­rio­de i 2016.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.