DØDS­FALL

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

Gerd Ol­sen, Far­sund/ma­berg, døde 14. april. Be­gra­ves fra Van­se kir­ke, tors­dag 20. april.

Mild­red Jo­han­sen, SSF/VAN­se, døde 15. april. Be­gra­ves fra Van­se kir­ke, tors­dag 20. april.

Alf Bir­ger Tallak­sen, Gjøv­dal/ Aren­dal, døde 14. april. Be­gra­ves fra Tre­fol­dig­hets­kir­ken, Aren­dal, fre­dag 21. april.

Kir­sten Kvel­land, Lyng­dal bo

og ser­vice­sen­ter, døde 9. april. Be­gra­ves fra Lyng­dal kir­ke, fre­dag 21. april.

Ag­nes Sy­vert­sen, Ssf/far­sund, døde 11. april. Be­gra­ves fra Far­sund ka­pell, fre­dag 21. april.

Gar­dia Ni­el­sen, Lyng­dal bo- og ser­vice­sen­ter, døde 13. april. Be­gra­ves fra Lyng­dal ka­pell, fre­dag 21. april.

Alice (La­la) Drangs­land, SSK/ Man­dal, døde 10. april. Bi­set­tel­sen fin­ner sted i still­het.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.