10 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

20. APRIL 2007

●● I 1996 ble tre­ner­le­gen­den Kar­s­ten Jo­hann­es­sen hen­tet inn som tre­ner som en kri­se-løs­ning i Start. Nå gjør 81-årin­gen come back som spil­ler­ut­vik­ler i Vind­bjart. – Jeg spur­te Kar­s­ten om han vil­le være med å bi­dra litt på noen tre­nin­ger. Si­den har han vært et fast inn­slag på tre­nin­ge­ne, ler Vind­bjart­tre­ner Steinar Skeie. Tre­ner-team­et i Vind­bjart har gitt Kar­s­ten tit­te­len spil­ler­ut­vik­ler. – Kar­s­ten har fo­kus mot en­kelt­spil­le­re. Han er en vik­tig mann for klub­ben, og jeg bru­ker han for alt han er verdt, sier Skeie. – Jeg gjør det­te for­di jeg els­ker fot­bal­len og var ikke i tvil om at jeg vil­le gjø­re det­te da Steinar spur­te, sier tre­ner-le­gen­den som visst ald­ri gir seg.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.